Sketch Engine for Estonian Language Learning

etSkELL on automaatselt loodud keeleõppekeskkond, mille aluseks on spetsiaalne eesti keele õppijate jaoks loodud Eesti keele õppekorpus (2018). Korpus sisaldab umbes 25 miljonit lauset ja 250 miljonit sõna. Laused on pärit erinevatest meedia-, ilukirjandus-, teadustekstidest, eestikeelsest Wikipediast ja eesti keele õpikutest. etSkELL on arendatud koostöös Eesti Keele Instituudiga.

Näited: kui otsid sõna või fraasi, saad vastuseks 40 lühikest näitelauset, mis illustreerivad otsitava sõna või fraasi tavapärast kasutust.

Naabersõnad on loendid sõnadest, mis esinevad tekstis sageli koos otsitava sõnaga.

Sarnased sõnad on sõnad, mida kasutatakse tihti otsitava sõnaga sarnastes kontekstides. Sarnased sõnad on esitatud sõnapilvena.


Sketch Engine on tänapäevane tööriist suurte tekstikogude loomiseks, haldamiseks ja uurimiseks. Sketch Engine’it kasutavad nii üksikisikud kui suured firmad nagu Cambridge University Press, Oxford University Press ja Macmillan.

Vaata lisaks.